Volle maanviering 12 maart & Hart van Nederland


Hart van Nederland

We hebben een leuk nieuwtje, Ann & Richard waren te zien bij Hart van Nederland. Wil je het fragment bekijken? Klik dan op deze link: http://www.kijk.nl/video/BaBBXkyHoToA

Maanviering

Ongeveer elke 28 dagen is er sprake van een volle maan, per jaar kunnen er 13 verschijnen. Elke maan heeft zijn eigen betekenis, en dit vieren wij door middel van een bijeenkomst bij Ann's Hoeve.

Bijeenkomst
Bij zo'n bijeenkomst, of te wel volle maanviering, wordt er uitgelegd waar de maan deze maand voor staat. We beginnen met een kopje thee (of iets anders naar keuze) en dan gaan we naar buiten waar we gezamelijk rond het kampvuur gaan zitten. Er zijn geen verplichtingen, iedereen is vrij om te doen wat goed voelt. Zo kan er bijvoorbeeld op instrumenten gespeeld worden, of gezongen. Alle inbreng is welkom! Als afsluiting eten we iets om weer te aarden, denk aan zelfgemaakte soep of andere lekkernijen.

Deze maand
De Sneeuwmaan is de maan na Imbolc en voor Ostara. De natuur is aan het ontwaken uit haar winterslaap. De sneeuwmaan heeft als thema kiemkracht. Deze kiemkracht heeft te maken dat we ons bewust moeten zijn dat niet elk zaadje dat op de aarde valt zal ontkiemen, dus met andere woorden, niet lek idee dat in ons opkomt is praktisch uitvoerbaar.

Deze maan is een ideaal moment om te kijken naar onze plannen en daaruit te kiezen welke we willen uitvoeren en welke we willen uitstellen of laten vallen. De Sneeuwmaan laat zien hoe zuiver deze periode van het jaar is. Door de onwezenlijkheid die ontstaat als er een sneeuwdeken over het landschap ligt, is dit het moment om contact te zoeken met andere werelden of werkelijkheden. Deze maan laat ons ook zien hoe hard de natuur kan zijn.Je moet er voor zorgen dat je geen energie verspilt aan dingen die toch niet uitvoerbaar zijn. Geef je energie aan die plannen waarvan je weet dat je ze ook in de praktijk kunt brengen. Probeer een balans te vinden tussen het licht en het donker. Het lichte in jezelf maar ook het duistere. Maak voor jezelf een lijstje wat je wilt en wat op dit moment overbodig is. Je zult zien dat dit opluchting geeft.

Het programma
Jullie zijn van harte welkom om de Volle Maan, samen met ons, te vieren op de Hoeve!
19:30 inloop
20:00 start maanviering
22:00 afsluiting

De volle maan is een tijd voor energie zenden.
De maan, mooi en mysterieus, een baken in de nacht. Zij is een symbool van de cycli van het leven, van de geboorte tot de dood en de wedergeboorte daarna. De maan wordt gezien als de vrouwelijke kracht aan de hemel, zoals de zon de mannelijke kracht is. De maan is de moeder, staat symbool voor vruchtbaarheid.

Tekst bij Femke de Grijs