Maanviering 16 oktoberOngeveer elke 28 dagen is er sprake van een volle maan, per jaar kunnen er 13 verschijnen. Elke maan heeft zijn eigen betekenis, en dit vieren wij door middel van een  bijeenkomst bij Ann's Hoeve.

Bijeenkomst
Bij zo'n bijeenkomst, of te wel volle maanviering, wordt er uitgelegd waar de maan deze maand voor staat. We beginnen met een kopje thee (of iets anders naar keuze) en dan gaan we naar buiten waar we gezamelijk rond het kampvuur gaan zitten. Er zijn geen verplichtingen, iedereen is vrij om te doen wat goed voelt. Zo kan er bijvoorbeeld op instrumenten gespeeld worden, of gezongen. Alle inbreng is welkom! Als afsluiting eten we iets om weer te aarden, denk aan zelfgemaakte soep of andere lekkernijen.

Deze maand
De Volle Maan van oktober wordt ook wel Jachtmaan genoemd. In deze periode werden de voorraden voor de winter uitgebreid, nadat tijdens de Oogstmaan al veel voorraad was aangelegd. De Jachtmaan staat in het teken van transformatie, je zou dit ook kunnen zien als de spirituele jacht. Je kunt de balans opmaken, kijk diep naar binnen en naar datgene wat mag overleven en jaag weg wat jou belemmert, blokkeert of datgene wat niet meer bijdraagt aan je groei. Welke idealen en dromen heb je nagejaagd en passen niet meer bij je?

De viering
Jullie zijn van harte welkom om de Volle Maan, samen met ons, te vieren op de hoeve! 
19:30 inloop
20:00 start maanviering
22:00 afsluiting
  
De volle maan is een tijd voor energie zenden.
De maan, mooi en mysterieus, een baken in de nacht. Zij is een symbool van de cycli van het leven, van de geboorte tot de dood en de wedergeboorte daarna. De maan wordt gezien als de vrouwelijke kracht aan de hemel, zoals de zon de mannelijke kracht is. De maan is de moeder, staat symbool voor vruchtbaarheid.

Meer informatie over de viering is te vinden op Facebook
https://www.facebook.com/events/1149580478451722/