Maanviering 14 novemberOngeveer elke 28 dagen is er sprake van een volle maan, per jaar kunnen er 13 verschijnen. Elke maan heeft zijn eigen betekenis, en dit vieren wij door middel van een  bijeenkomst bij Ann's Hoeve.

Bijeenkomst
Bij zo'n bijeenkomst, of te wel volle maanviering, wordt er uitgelegd waar de maan deze maand voor staat. We beginnen met een kopje thee (of iets anders naar keuze) en dan gaan we naar buiten waar we gezamelijk rond het kampvuur gaan zitten. Er zijn geen verplichtingen, iedereen is vrij om te doen wat goed voelt. Zo kan er bijvoorbeeld op instrumenten gespeeld worden, of gezongen. Alle inbreng is welkom! Als afsluiting eten we iets om weer te aarden, denk aan zelfgemaakte soep of andere lekkernijen.

Deze maand

Vroeger was men erg bezig met het thema overleven: men was immers erg afhankelijk van de eerder verkregen oogst die hielp om de (koude) winter door te komen. Deze volle maan nodigt je uit om je bewust te worden van de aankomende winter. Keer meer naar binnen; neem de tijd voor rust, stilte en zelfreflectie. Welke inzichten heb je gekregen? En wat heb je met jouw inzichten gedaan (heb je ze vorm gegeven)? Wat heb je de komende (koudere) tijd nodig om echt te leven?

Voel of/hoe je jezelf of een ander wilt helpen: dit wordt ook wel een 'offer' genoemd. Dit kan bijvoorbeeld door tijd voor zelfreflectie in te plannen, of door de natuur of een dier te helpen. Sta stil bij of/wanneer je iets uit dankbaarheid voor wat je de afgelopen tijd hebt gekregen, weg wilt geven.

Sta ook bewust stil bij het thema dood, dat wil niet alleen zeggen een fysieke dood, maar ook emoties of gedachten die je wilt laten stoppen.

De viering
Jullie zijn van harte welkom om de Volle Maan, samen met ons, te vieren op de hoeve! 
19:30 inloop
20:00 start maanviering
22:00 afsluiting
  
De volle maan is een tijd voor energie zenden.
De maan, mooi en mysterieus, een baken in de nacht. Zij is een symbool van de cycli van het leven, van de geboorte tot de dood en de wedergeboorte daarna. De maan wordt gezien als de vrouwelijke kracht aan de hemel, zoals de zon de mannelijke kracht is. De maan is de moeder, staat symbool voor vruchtbaarheid.

We hebben nu een besloten Facebook groep:

klik hier en meld je aan!