Symposium Jozef RULOF

Op zaterdag 7 maart 2020 is er een dag-symposium, waarin de leer van Jozef Rulof centraal zal staan.
Het wordt een interessant programma met lezingen, film en veel ruimte om elkaar te ontmoeten en om met elkaar praten.
Een Spirituele Wetenschap die de basis van ‘Alles’ is?

Symposium en film over Jozef RulofEr is een Kosmologie, een stelsel van universele wetmatigheden, die het ontstaan en de evolutie van het universum en al het leven verklaart.
In deze allesomvattende Kosmologie speelt de menselijke ziel een centrale rol.
Delen van deze universele Wijsheid vinden we terug in de leer van Plato, in de Advaita Vedanta leer, het vroege Christendom en in moderne spirituele stromingen.
De meest recente en uitgebreide beschrijving van deze bijzondere Spirituele Wetenschap vinden we in de 27 boeken van de Nederlander Jozef Rulof.
Samen met zijn Hemelse meesters bracht hij deze unieke Wijsheid in de vorige eeuw op Aarde.

Dit symposium zal plaatsvinden op locatie: 
Conferentiecentrum-klooster Bovendonk te Hoeven. 
De dag is geheel verzorgd met koffie, thee en lunch en kost slechts €35,- 
Het enige wat we nu nog nodig hebben is voldoende deelnemers.

Aanmelden en betalen:
               a. Mail naar: mail@hemelsewijsheden.nl met uw naam en het aantal personen
               b. Stort het bedrag: aantal personen x € 35,- op: rek. ING-bank:
                   NL 26 INGB 0002 007840 t.n.v. A.J. Maljaars te Vlissingen
               c. U ontvangt dan een bevestiging van uw reservering en aanvullende informatie