Kerstgroet 2019

Gesprek tussen Vader Zon en Moeder Maan
Vader Zon zijn blik valt op de Aarde
het kind van hem en moeder Maan
Hij stuwt wat extra warmte naar beneden
het kind heeft dit nodig
hij is met haar begaan

Hij neemt contact op met de moeder
Het kind, pas de puberteit ontsproten
bruisend van leven, met energie overgoten
volgt haar instinct volgens de natuur
Hier een tsunami
Daar een orkaan
Een aardverschuiving
Uitbarsting van ’n vulkaan
Smeltend ijs op de polen
Vervuild is de Oceaan
Ontbossing, bosbranden
Uitstoot CO 2
Wat moeten we er mee?
Zuurstof te weinig
Stikstof teveel
Waar moeten we heen met dit gekrakeel.

De kinderen van moeder Aarde
blíjven maar oorlog voeren
Wanneer worden zij dit zat
die ellende om hen heen
wanneer verdwijnt dit fenomeen ?


Wij kinderen van de Aarde en de Zon
Sommigen,  gestapeld in betonnen torens
als haringen in een ton
wij scheppen onze toekomst zelf
vanuit het duister naar het licht
Want ook de Aarde , draaiend om haar as
vaart haar eigen koers en op ’t ‘kompas’
schept zij de nacht, schept zij de dag

Het is weer Kerstmis
Moeder Aarde viert feest
en zij niet alleen
wij kinderen het meest

Staat er ook een kribje klaar?
Nee, nu geen kribje op deze Aarde
Geen moeder die wil bevallen
Geen os, geen ezel, geen stal
Tóch komt Hij vanuit het AL
om te worden geboren in ons hart
waar de liefde wordt opgestart
om ons bewust te maken
Wie hem aanvoelt en begrijpt
kan de eeuwige vreugde smaken

Sfeervolle feestdagen en voorspoedig 2020
Sjaak, Dimphie en Agnes Damen