Kleine Kerstoverweging

Ja, wat moet ik zeggen als je naar de wereldse dingen om je heen kijkt. Het is een tijd waarin dingen razendsnel veranderen en waar steeds meer dingen tussen haakjes, normaal worden die wij tot voor kort niet mogelijk hielden. Want de bevolking verkiest amusement boven vrijheid, waarheid en rechtvaardigheid en neemt veel liever de dagelijkse propaganda van de massamedia voor zoete koek waar. Is de huidige beschaving het wel waard om gered te worden?
Is dit het beeld van een verloren beschaving die nooit heeft geleerd voor zichzelf te denken, maar enkel slaafs te geloven en te volgen wat de media en andere leiders hen voorkauwen?  De tijd zal het leren toch? Wij hopen en dat is onze vurige wens dat met de geboorte van Jezus de mensheid aan het denken wordt gezet en dat hij of zij daarin nieuwe motivatie vindt. Het gaat er om op zoek te gaan naar de waarheid in jezelf.  Het is verbinden met jezelf om daar op af te stemmen. Verbinden tussen mens en natuur, tussen ratio en intuitie, tussen denken en voelen. Dat de geboorte een springplank kan zijn om een positieve verandering te brengen bij diegene die deze geboorte aanschouwt. Alles is verbonden met elkaar en heeft elkaar nodig. Maar ja, het geestelijk bewustzijn wilt niet altijd snappen wat er geschreven staat, wat er vertelt wordt en wat er fysiek gaande is in deze wereld. Zo blijk nu ook weer.  In het Kerstverhaal wordt heel veel informatie gegeven. Uiteraard is het hele verhaal over wat er destijds gebeurde toch wel een waarschuwing voor ons. Ik denk dat je heel goed moet lezen om te begrijpen wat er eigenlijk staat geschreven in de Bijbel en wat er bedoelt wordt met de geboorte van Jezus.  Ik denk eerlijk dat wat er allemaal is doorgegeven door Jezus en zijn volgelingen, het beste tot nu toe was. Maar ja, blijkbaar zijn de meningen toch anders. Iedereen kan het op zijn eigen manier interpreteren. Zo ook hier.  En ja, wat kan je doen tegen een mooi Kerstverhaal als je eigenlijk de inhoud ervan niet snapt? Eigenlijk is het geheel heel bijzonder te noemen, zeker gezien de inhoud ervan en hoe het spel gespeeld werd die nacht. In wezen is Jezus niet van vlees en bloed. Hij is een creatie ontsproten uit de kracht van de geest, een zoon van God die mens is geworden. Hij is een mythische figuur, personificatie van tegengestelde toestanden en eigenschappen geworden. Goedheid versus kwaadheid, gehoorzaamheid versus ongehoorzaamheid, ernst versus spel, gemoedrust versus angst en gezag versus rebellie.  In het kerstverhaal beelden Jozef en Maria uit hoe die dualiteit eigenschappen in elk mens aanwezig zijn en welke eigenschappen maatschappelijk geapprecieerd worden. Dat is ook de reden waarom ze elkaar nodig hadden. Ze waren die nacht op elkaar aangewezen om wat hen typeert tot uitdrukking te kunnen brengen wat in het geschrift geschreven stond, het gaat om het hogere, de geboorte van Jezus. Als er ergens een ramp, ziekte of een ongeluk gebeurt vragen vele zich dan wel eens, waar was God? Maar er is absoluut niets wat God ontgaat.  Hij is zich bewust van onze pijn, zelfs als verder niemand anders die opmerkt of begrijpt. Hij heeft zijn enige zoon niet voor niets naar ons gestuurd. Jezus Christus genas tijdens zijn aardse leven vele zieken mensen. Jezus was dus in staat om energie te zien en te voelen en die gevoeligheid te verhogen. Jezus wist hoe je er mee om kon gaan en wat je er mee kom doen. Jezus wist dus hoe het manifesteren werkte, en wat er mee gebeurde tijdens de interacties bij mensen. Door iedereen die bij hem kwam te genezen, liet Gods zoon zien wat Gods Koninkrijk in de toekomst op wereldwijde schaal gaat doen. Dus is dit eigenlijk de boodschap die bestaat uit het goed beluisteren van de inhoud van het kerstverhaal omdat de mens een opgelegde beperking heeft. Door goed te luisteren  komt je energieveld  in een hogere bewustwording van je energetische lagen om je heen. Wat weer resulteert dat je bewustzijns dualiteit en bewustzijns veranderingen beter over komen om de structuren, normen en waarden beter te begrijpen van het geloof, maar ook van jezelf. Moge de innerlijke Christus in u geboren worden en moge hij u de weg wijzen die leidt tot waarlijk verstaan en tot volkomen leven. Jezus kennen en hem bekent maken is de wereldse visie op dit moment. Jezus heeft een warm hart voor ieder schepsel op Aarde. Jezus schonk ons de kalmte om de dingen te accepteren die wij niet kunnen veranderen. Maar de moed om de dingen die wij kunnen veranderen en de wijsheid om het verschil te weten door de tijd heen.             
Een vredevol, gezond en voorspoedig 2019 toegewenst